Hình ảnh của Chevy đâm Sonic mới của nó: Khung bởi khung thảm họa nhỏ gọn - Xe - 2019

Anonim

Tuần này chúng tôi đi đến khu Milford Proving Grounds của Chevy ở Detroit, Michigan để có được cái nhìn thân mật về quá trình thiết kế và kỹ thuật mà nhà sản xuất đặt xe của mình. Chúng tôi cũng đã có cơ hội để có được thực hành với Chevy Cruze 2012 và Sonic vừa giới thiệu, và bao gồm xem Chevy đặt chiếc xe nhỏ gọn mới thông qua một thử nghiệm va chạm. Sonic là 100 mét ở 40 MPH với phía lái xe đi đầu tiên vào đối tượng kim loại. Chevy cho biết Sonic được xây dựng để giữ khung của nó càng nhiều càng tốt trong trường hợp có sự cố.