Ai có thể ký vào vận đơn - Khác - 2019

Anonim

Ai có quyền ký một vận đơn nếu không có thợ máy hoặc anh ta hoàn toàn không ở trong tình trạng của doanh nghiệp? Ai có thể chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của chiếc xe? Câu trả lời cho những câu hỏi này nên được tìm kiếm trong pháp luật của Liên bang Nga.

Vận đơn là một tài liệu không chỉ xác nhận tình trạng và sự an toàn của phương tiện đi trên tuyến, chở hành khách hoặc hàng hóa mà còn cho phép bạn ghi lại thông tin khác về nhân viên và xe. Đó là một tài liệu đi kèm bắt buộc đối với các phương tiện thuộc đội tàu của một pháp nhân, một doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, tổ chức.

Vận đơn là gì?

Người điều khiển phương tiện thuộc sở hữu của một pháp nhân thuộc bất kỳ loại nào phải được cung cấp một gói tài liệu trong đó vận đơn là chính. Nó ghi lại

 • số dặm xe và mục tiêu trong một thời gian nhất định, ca làm việc, xem,
 • điểm mà chiếc xe rời đi và nơi nó đi,
 • loại xe, chỉ số kỹ thuật của nó tại thời điểm phát hành trên dòng,
 • trong một số loại tài liệu - mô tả hàng hóa.

Hiện tại, theo luật pháp của Liên bang Nga được cập nhật vào năm 2017, ba loại vé chuyến đi được sử dụng: 4C - để tính thù lao cho nhân viên trên cơ sở từng mảnh, 4N - để ghi lại thời gian của tài xế trên chuyến bay, 4M - cho giao thông đường dài và quốc tế .

Vận đơn được lập như thế nào, ai có thể ký tên

Vận đơn là một hình thức tuân thủ luật pháp, với các cột và dòng bắt buộc. Nó được hoàn thành bởi một nhân viên doanh nghiệp được ủy quyền, thường là một thợ máy, hoặc một người điều phối phát hành và nhận. Nó phải chỉ ra

 • thời hạn hiệu lực - từ một ngày đến một tháng
 • dữ liệu tài xế và doanh nghiệp
 • loại xe và đặc tính kỹ thuật của nó
 • đọc đồng hồ đo và thời gian cố định của họ
 • dữ liệu về tình trạng sức khỏe của người sẽ lái máy,
 • thời gian chính xác kiểm tra kỹ thuật của chiếc xe,
 • thị thực (chữ ký) và tem của các quan chức đã chấp thuận khởi hành cho tuyến đường.

Theo yêu cầu của luật pháp Liên bang Nga, trên vận đơn phải có chữ ký của nhân viên y tế của doanh nghiệp hoặc tổ chức chuyên môn, nếu không có nhân viên đó trong tổ chức, nhân viên của hãng, người phát hành chiếc xe cho tuyến đường và người điều phối đã xác nhận sức khỏe của anh ta. Tất cả những nhân viên này nên làm quen với các quy tắc đăng ký và chứng thực vé chuyến đi. Hướng dẫn những người có trách nhiệm được ghi lại. Tất cả đều chịu trách nhiệm về hiệu suất và sự an toàn của chuyến bay, họ phải nhận thức được điều này. Trong trường hợp khẩn cấp về bất kỳ sự phức tạp nào, mỗi người đã ký vào vận đơn sẽ là người tham gia tố tụng.